TOMORROW WILL BE BEAUTIFUL... At the beginning there is always the hope that it will be better. Sometimes, end disappoints you!
Początkiem zmian jest nadzieja, że będzie lepiej. Koniec jednak bywa różny!