...DO ANDROIDS DREAM OF GERMAN GIRLS?
[PHILIPS DICK]
Europe is afraid of strangers from another civilization. Is that reason enough to fear? Europa boi się przybyszów z innej cywilizacji. Czy rzeczywiście jest się czego bać?